• فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, doc, docx, zip, rar, 7zip.
    پسوندهای مجاز: jpg, png, pdf, doc, docx, zip, rar, 7zip
    حداکثر 5 فایل
    حداکثر حجم فایل: 8 مگابایت
    برای آپلود فایل‌های با حجم بیشتر می‌توانید از تلگرام یا سرویس‌های آپلود فایل مانند Trainbit استفاده کنید.

توضیحات ثبت سفارش: